НАВЧАЙТЕСЯ З КРАЩИМИ
У КРАЩИХ!
Ліцей інтелектуальної творчості
«ЕйдоС» м. Запоріжжя»
+38 (050) 102-22-12 69091, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Нижньодніпровська, 4а
UA     RU

Индивидуальное психологическое сопровождение

Неодмінною умовою навчально-виховного процесу в Школі «ЕйдоС» є забезпечення психолого-педагогічних умов для самореалізації Дитину. І одним з напрямків роботи Школи, яке сприяє створенню максимальних можливостей щодо забезпечення повноцінного розкриття і формування особистісного, інтелектуального і творчого потенціалу кожної дитини є індивідуальне психологічне супровід. Забезпечити ефективність даного напрямку роботи покликана Психологічна служба Школи в яку входять 12 психологів і соціальних педагогів на чолі з кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри психології ЗДУ Гредінаровой Е.М.

Психологічний супровід здійснювалося за допомогою таких напрямків діяльності психологічної служби:

1) За кожним класом закріплено психолог або соціальний педагог, який відстежує емоційно-психологічний клімат, динаміку розвитку міжособистісних відносин і при необхідності проводить корекційну роботу (аналіз конфліктів, психологічні тренінги навичок міжособистісної взаємодії, індивідуальна корекція проявів неконструктивної поведінки, створення атмосфери цінності, унікальності і прийняття кожного учня в класі);

2) вивчення рівня готовності і адаптації учнів до навчання в Школі;

3) створення умов для досягнення учнями Школи достатнього рівня засвоєння навчального матеріалу завдяки врахуванню індивідуально-особистісних особливостей і можливості надання індивідуальних консультацій, індивідуальних корекційних занять і уроків.

4) створення комфортних умов для життєдіяльності учнів і педагогів, зняття негативних емоційних станів за допомогою індивідуальних консультацій, занять із застосуванням арт-терапії, пісочної терапії, коучингу;

5) виявлення груп обдарованих дітей та їх психолого-педагогічний супровід;

6) відвідування психологами уроків і проведення психологічного аналізу процесу взаємодії вчителів і учнів;

7) складання аналітичних довідок за результатами психологічного аналізу уроків з наданням рекомендацій педагогічному колективу;

8) проведення семінарів, спрямованих на підвищення рівня ефективності подачі інформації; рівня психологічних знань, необхідних для навчального процесу; успішну реалізацію педагогами нових методів;

9) підвищення ефективності взаємодії «батько-дитина», «батько-школа» в результаті проведення консультацій з батьками, консиліумів в форматі адміністрація школи-педагоги-батьки з метою вироблення стратегії найбільш сприятливого шляху розвитку конкретної дитини;

10) підвищення рівня розвитку пізнавальних процесів учнів шляхом проведення групових та індивідуальних корекційно-розвиваючих занять, уроків ОТІ;

12) оптимізація процесу психодіагностики та проектування особистісного розвитку учнів. Вивчення і систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу дитини і динаміки його психологічного розвитку в процесі шкільного навчання, і індивідуально-психологічних особливостей учнів.

Оленою Михайлівною був розроблений «Портфель особистих досягнень учнів» або Портфоліо, що дозволяє відстежувати хід процесу навчання і, на основі врахування поточних досягнень, коригувати цей процес стосовно до кожного учня;

Ми можемо конструювати і реалізовувати індивідуальні освітні маршрути учнів. При цьому крім «накопичувальної» портфоліо виконує моделює функцію:

- відбивається динаміка розвитку учня, його стосунків, результатів його самореалізації,

- вимальовується стиль навчання, властивий учню, особливості його загальної культури, окремих сторін інтелекту;

- здійснюється переорієнтація позиції дорослого з узагальненого знання про учнів на розуміння логіки індивідуального життя окремого учня;

На третьому ступені навчання (10-11 клас) портфоліо є інструментом профілізації навчання і створення індивідуальної освітньої траєкторії учня, відображає результати індивідуальної освітньої активності, ступеня розвиненості, вихованості та социализированности його особистості.

Таки чином, індивідуальне психологічне супровід учнів є необхідною умовою саморозкриття, самореалізації учнів і основою психологизации навчально-виховного процесу в цілому.