НАВЧАЙТЕСЯ З КРАЩИМИ
У КРАЩИХ!
НАВЧАЙТЕСЯ З КРАЩИМИ
У КРАЩИХ!
Приватний заклад
«Ліцей інтелектуальної
творчості «ЕйдоС»
м. Запоріжжя»
+38 (050) 102-22-12 69091, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Нижньодніпровська, 4а
UA     RU

TRIZ у Шкільній освіті «ЕйдоС»

TRIZ у Шкільній освіті «ЕйдоС»

Почнемо зі слів Генріха Сауловича Альтшуллера, засновника TRIZ: «Творчість можна розвивати, як і будь-який вид людської діяльності», «TRIZ для голови, а не замість неї».

🙂Мета TRIZ в освіті: розвиток креативності, системного мислення і критичного мислення для формування якостей Творчої Особистості (за Г.С. Альтшуллером), зокрема володіння прийомами рішень і вміння вирішувати завдання, тобто отримувати якості розв’язувача.

Які ж засоби необхідні у шкільній освіті? 🧐

1️⃣ Це РТВ (Розвиток Творчої Уяви) для зняття психологічної інерції.

1.1.Існують доТризівські методи та прийоми: Мозковий штурм, Морфологічний аналіз, Метод фокальних об’єктів.

1.2.Тризівські: гра Добре-Погано, Так-Ні, Маша - розгублениця, Золота рибка та ін.

2️⃣ Інструменти TRIZ:

2.1.ІКР (Ідеальний Кінцевий Результат), ідеальність перевіряється двома критеріями: мінімум витрат часу, зусиль, грошей і наче, усе відбувається самостійно.

2.2. Ресурси. Вони бувають матеріально-польові та інформаційні. Речові: Використовувати при розв'язанні задач (проблем) все, що знаходиться поруч. Тобто використовувати об’єкти, які не треба купувати, не варто докладати зусиль і витрачати час для пошуку, а використовувати приховані функції об’єкта. Також використовувати природні речовини — повітря, воду, пісок, каміння та ін. Польові — основні Поля: магнітне, акустичне, теплове, електричне.

3️⃣ Суперечність. Суперечність — протилежні вимоги до одного об’єкту або до елементу підсистеми. Система (об’єкт або його частина) повинна мати властивість А і властивість не А. Прийоми вирішення суперечності.

📚Для Учнів 1-4 класів використовується при розв'язанні задач Фізична Суперечність. Для старших — Технічна і Фізична Суперечність. Найбільш застосовувані нами прийоми вирішення суперечностей у часі та в просторі; збільшення-зменшення; зробити навпаки; зробити заздалегідь, копіювання, об’єднання - дроблення, прийом посередника та ін.

🔸На основі 9-екранної схеми мислення Г.С.Альтшуллера, знань психології розвитку та основ ейдетики, Оленою Гредінаровою була розроблена схема-модель Функціонально-Системного підходу (ФСП) в освіті. Вона містить у собі психологічні чинники Розвитку мислення і сприйняття світу за допомогою всіх органів чуття. Схема-модель дозволяє системно описувати предмети, об’єкти і явища. За ФСП Педагоги пояснюють теми уроків, а Учні, працюючи за схемою-моделлю, системно засвоюють матеріал.📖

📝Автор публікації: Олена Гредінарова - Генеральний директор Школи «ЕйдоС».

15.04 2021 • Школа

к списку